Modernizacja oświetlenia w poszczególnych gminach

Ciekawe przykłady oswietlenia w poszczególnych województwach oraz ich miasteczkach i wsiach

Modernizacja oświetlenia w poszczególnych gminach

Postprzez elektryk » 22 lipca 2007, 09:09

W tym wątku będziemy gadać o wymianie opraw w gminach i miastach.

gm. Opole Lubelskie

Modernizację wykonano w 2003 r. Na drogach wojewódzkich (w pow. Opole nie ma dróg krajowych) zastosowano SGS 203. Na drogach gminnych Malagi 1, a na innych ulicach Małe Malagi 1. Wcześniej w gminie były ulice oświetlone rtęciówkami, TRUMIENKI, ORZ 6, 7-1, OUR 150 Mesko, OUR 2250. W mieście STRADY OUS-owe i
OZS 250 sodowe. Tylko gmina dała oprawy Philips elektrykom, bo PE Opole Lub. zawsze miał OZSy 250. Teraz gdzie są jakieś dopełnienia, nowe oświetlenie PE stosuje OZSy. Modernizację wykonał PE Opole Lub. ZE Puławy. Więcej na: http://www.philips.oprawy.pl/wydarzenia ... elskie.asp

gm. Chodel (pow. Opole Lub.)

Modernizację wykonano w 2003 r. Na drogach głównych zawieszono SGS 203, SGS 204 (przed modernizacją), w jednej wsi WSL-8. na innych drogach Malagi 2. Przed modernizacją gł. TRUMIENKI, w Chodlu STRADY OUR-owe, OUR 150 Mesko. Modernizację wykonał PE Chodel ZE Kraśnik.

gm. Urzędów (pow. Kraśnik)


Modernizację wykonano w 2006 r. Wszędzie zastosowano WSL-8. Na drogach głównych z czarnymi oprawkami, na innych z białymi. Nie wiem o co w tym chodzi. Zastosowano długie wysięgniki. Wcześniej gł. OURW 2250. Teraz jasne ulice! Nie za duża moc, ale oświetlenie wystarczające. Modernizację wykonał ZE Kraśnik.

gm. Zakrzówek (pow. Kraśnik)

Modernizację wykonano w latach 2005/2006. Zastosowano WSL-8. W Zakrzówku w 2006 r. LEDY szerokostrumieniowe (odbicie lustrzane na boki). Pomalowano stare wysięgniki. Założono na lince od oświetlenia korki (nie wiem jak to się nazywa). Wcześniej gł. ORZ 6, ORZ 7-1 ("lampy okrągłe" lub "łyżki"), TRUMIENKI, OUR 150 Mesko. :roll: :D
Elektromonter PE
Avatar użytkownika
elektryk
 
Posty: 3984
Zdjęcia: 1295
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 12:57
Lokalizacja: lubelskie

Re: Modernizacja oświetlenia w poszczególnych gminach

Postprzez CDM » 22 lipca 2007, 12:25

Gmina Suchy Las
Modernizację oświetlenia w tej gminie przeprowadzono wiosną tego roku, obejmowala ona wszystkie miejscowości w tej gminie, m.in Chludowo, Golęczewo, Złotniki, Złotkowo, no i przede wszystkim sam Suchy Las.
Na terenie tej gminy było dość dużo opraw typu Elgo-Leda o różnych mocach, te oprawy w większosci wykorzystano na bocznych ulicach, lub też pozostały na swoich miejscach, wymieniono w nich tylko źródła światła i pomalowano wysięgniki. Modernizacja obejmowała również dobudowę linii oświetleniowych na ulicach, gdzie dotąd oświetlenia nie było, czyli montaż dodatkowej linki oświetlenia na istniejących słupach linii konsumenckiej i montaż opraw z wysięgnikami. Najważniejszą ulicą tej gminy jest ul Obornicka, czyli wylot na Piłę, na tej ulicy są obecnie SGS 203/250, zdemontowano z niej straszliwy złom, przerdzewiałe na wylot trumienki i inne kompletne złomy, wszystkie wysięgniki zostały obcięte i w to miejsce na każdym z istniejących słupów linii napowietrznej zamontowano nowe, ocynkowane wysięgniki na wierzchołkach słupów. Na pozostałych ulicach zostały zamontowane malagi 100 i 150 W, również prawie wszystkie na całkowicie nowych wysięgnikach, w większości nad linią. Sporadycznie także na ulicach, gdzie miały pozostać OUS-e, wymieniano wysiegniki tak, by były wszystkie równe i miały taki sam kąt nachylenia do jezdni.
Brak czasu....
Avatar użytkownika
CDM
 
Posty: 4644
Zdjęcia: 226
Dołączył(a): 12 czerwca 2007, 14:07
Lokalizacja: Poznań

Re: Modernizacja oświetlenia w poszczególnych gminach

Postprzez neon44 » 22 lipca 2007, 12:35

mam nadzieję że ten wątek nie ograniczy się tylko do opisów. Zdjęcia też mam nadzieję będą :)
Fanatyk opraw ulicznych

Zrobiłem już 5564 zdjęcia opraw oświetleniowych
Avatar użytkownika
neon44
Site Admin
 
Posty: 11015
Zdjęcia: 62
Dołączył(a): 3 czerwca 2007, 14:57
Lokalizacja: Górny Śląsk

Re: Modernizacja oświetlenia w poszczególnych gminach

Postprzez elektryk » 22 lipca 2007, 13:14

Teraz Philipsy górują. W gminie Zakrzówek przed modernizacją również były oprawy na każdym słupie. Po modernizacji na co drugim słupie obcięto wysięgnik. W wielu polskich wsiach tak jest ze względu na oszczędności. W samym Zakrzówku oprawy są na każdym słupie. Pozostałości LAMP OKRĄGŁYCH (ORZ 7-1) są na GS. :P
Elektromonter PE
Avatar użytkownika
elektryk
 
Posty: 3984
Zdjęcia: 1295
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 12:57
Lokalizacja: lubelskie

Re: Modernizacja oświetlenia w poszczególnych gminach

Postprzez neon44 » 23 sierpnia 2007, 18:42

Znalazłem ciekawy opis

Czyli kwiat to głowica sześcioramienna :)

Kosztorys ofertowy – Odnowa nawierzchni drogi krajowej Nr 14 Łódź – Pabianice od km 68+388,97 do km 69+757,67:

D.01.03.04 Usunięcie kolizji energetycznej.

Poz. 17-Przestawienie słupów energetyczno-oświetleniowych (przesunięcie i wymiana na żelbetowe wirowe) – 3 szt.

Poz. 18-Przestawienie masztu oświetleniowego z wymianą na nowy

Poz. 19-Przestawienie słupów trakcji tramwajowej wraz z przełożeniem trakcji i wymianą słupów na nowe.

Zakres czynności związany z realizacją pozycji 17 obejmuje:

-montaż i mechaniczne stawianie nowego słupa betonowego wirowanego o długości żerdzi 10m,

-montaż na słupie wysięgnika rurowego o długości ramienia 2,0 m,

-montaż na wysięgniku oprawy oświetleniowej OUS250,

-montaż na słupie przewodu ASXSN 4*50+25 o łącznej długości 200 m,

-demontaż istniejącego słupa betonowego,

-demontaż przęseł istniejącej sieci napowietrznej o łącznej długości 200 m,

-badanie linii kablowej,

-pomiary geodezyjne.

Zakres czynności związany z realizacją pozycji 18 obejmuje:

-montaż masztu oświetleniowego o wysokości 17 m,

-montaż uziomu prętowego typu Galmar,

-montaż na maszcie głowicy 6-cio ramiennej,

-montaż na głowicy 6-ciu opraw oświetleniowej OUS400,

-wykonanie 3 przecisków pod jezdnią lub torowiskiem rurą PCVØ110mm, o łącznej długości 20 m,

-ułożenie (wykop ręczny, nasypanie warstwy piasku, ułożenie kabla w wykopie, ułożenie folii ostrzegawczej, zasypanie wykopu), dwóch odcinków kabla tupu YAKY 4*50mm o łącznej długości 150 m,

-demontaż istniejącego masztu oświetleniowego wraz z oprawami,

-badanie linii kablowej,

-pomiary geodezyjne.

Zakres czynności związany z realizacją pozycji 19 obejmuje:

-montaż słupa betonowego typu N900,

-montaż przewieszki z linki stalowej o długości 15 m,

-demontaż istniejącego słupa,

-pomiary geodezyjne.


Fanatyk opraw ulicznych

Zrobiłem już 5564 zdjęcia opraw oświetleniowych
Avatar użytkownika
neon44
Site Admin
 
Posty: 11015
Zdjęcia: 62
Dołączył(a): 3 czerwca 2007, 14:57
Lokalizacja: Górny Śląsk

Re: Modernizacja oświetlenia w poszczególnych gminach

Postprzez mirek » 23 sierpnia 2007, 19:37

Głowica to sama górna część kwiatu, ta z wysięgnikami a na kwiat składa się jeszcze maszt i oprawy.
Obrazek
Nie wszystko żarówka, co się świeci.
Avatar użytkownika
mirek
 
Posty: 552
Dołączył(a): 4 czerwca 2007, 12:27
Lokalizacja: Kraków

Re: Modernizacja oświetlenia w poszczególnych gminach

Postprzez neon44 » 4 lutego 2008, 00:44

Kolejne ponad 1000 opraw pójdzie do utylizacji

źródło: drogi24.pl

BZP NR 102 pozycja 29636 z dnia 2007-05-24
wykonanie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego oraz konserwacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiskitki

Treść:

Sekcja I: Zamawiający

I. 1) Nazwa, adresy i osoby upoważnione do kontaktów: Urząd Gminy Wiskitki, do kontaktów: Elżbieta Adamczyk, ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, woj. mazowieckie, tel. 046 8567212, fax 046 8554154, e-mail: ug_wiskitki@onet.pl.
Adresy internetowe
Ogólny adres internetowy zamawiającego (URL): ug_wiskitki@onet.pl

Adres profilu nabywcy (URL):
Adres internetowy, pod którym dostępne są informacje dot. dynamicznego systemu zakupów (URL):
Więcej informacji można uzyskać pod adresem: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Gmina Wiskitki, Elżbieta Adamczyk, 96-315 Wiskitki ul. Kościuszki 1, 96-315 Wiskitki, woj. mazowieckie, tel. 46 8567212, fax 046 8554154, e-mail: ug_wiskitki@onet.pl, http://www.wiskitki.eobip.pl.
Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty należy przesyłać na adres: jak podano wyżej dla osoby upoważnionej do kontaktów.
2) Rodzaj zamawiającego i główny przedmiot lub przedmioty działalności: Administracja samorządowa; Ogólne usługi publiczne.

Zamawiający dokonuje zamówienia w imieniu innych zamawiających: Nie.


Sekcja II: Przedmiot Zamówienia

II.1) Opis
1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego oraz konserwacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiskitki.
1.2) Rodzaj zamówienia oraz miejsce wykonania robót budowlanych, realizacji dostaw lub świadczenia usług: roboty budowlane, wykonanie.
Główne miejsce lub lokalizacja robót budowlanych: Teren Gminy Wiskiki.

1.3) Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego.
1.4) Informacje na temat umowy ramowej:
Czas trwania umowy ramowej:
Wartość umowy ramowej:
Częstotliwość oraz wartość zamówień, które zostaną udzielone:
1.5) Określenie przedmiotu zamówienia: Wykonanie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego oraz konserwacji systemu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wiskitki.

Modernizacja obejmuje:
-wymianę przewodów
-wymianę jednoramiennych wysięgników oświetlenia
-wymianę bezpieczników
-wymianę zacisków
-wymianę opraw rtęciowych oświetlenia
-montaż zegarów sterujących
-utylizację opraw
-pomiary luminacji oświetlenia

Konserwacja oświetlenia obejmuje:
-konserwację 1100 szt.punktów świetlnych polegającą na:wymianie niesprawnych lub uszkodzonych elementów opraw ulicznych,wymianie elementów linii (tj. bezpieczniki, zaciski), malowaniu skrzynek słupowych i wysięgników,czyszczeniu kloszy opraw świetlnych, przeglądzie elementów sterujących oświetleniem lub ich wymianie,usuwaniu zwarć w liniach i oprawach, wykonaniu pomiarów ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów luminancji oświetlenia wraz z protokołam,pionowaniu pochylonych słupów,wycinaniu gałęzi drzew w obrębie punktu świetlnego

-
1.6) Informacja o oświadczeniach i dokumentach potwierdzających spełnianie przez oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane wymagań określonych przez zamawiającego: Wymagania stawiane Wykonawcy:
-Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.
-Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.
-Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.
-Wykonawca zrealizuje zadanie (dot. modernizacji) w terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.

-Wykonawca udzieli 3-letniej gwarancji na zastosowany sprzęt i wykonane roboty.
-Wykonawca wniesie wadium w wysokości 10 000 zł, o którym mowa w punkcie VIII SIWZ.
-Wykonawca złoży Ofertę w/g wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ wraz kosztorysem ofertowym wykonanym na podstawie przedmiaru robót stanowiącego załącznik nr 2 do SIWZ i innymi dokumentami wyszczególnionymi w SIWZ.
-Wykonawca przekaże zdemontowane oprawy i źródła światła do firmy specjalizującej się w utylizacji odpadów z rtęcią i na okoliczność powyższego złoży oświadczenie stanowiące załącznik nr 9 do SIWZ. Dokument z przekazania do utylizacji zdemontowanych opraw i źródeł światła Wykonawca załączy do protokołu odbioru robót.
-Wykonawca złoży wraz z ofertą podpisany wzór umowy- stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ.

W zakresie realizacji zadania (dot. modernizacji) Wykonawca powinien:
1.dokonać uzgodnień robót energetycznych z właściwym ZE przed realizacją modernizacji. Wszystkie prace wykonać zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez w/w ZE;
2.dokonać rozliczenia z Urzędem Gminy oraz z właściwym Zakładem Energetycznym zdemontowanych starych opraw (utylizacja opraw i źródeł światła na koszt wykonawcy);

3.dokonać zakupu i dostawy nowych opraw, źródeł światła oraz niezbędnego osprzętu do realizacji zadania;
4.dokonać montażu nowych opraw i źródeł światła oraz niezbędnego osprzętu zgodnie z projektem technicznym modernizacji oświetlenia, zamieszczonym w załączniku nr 10 do SIWZ;
5.wykonać pomiary luminancji oświetlenia, sprawdzające zgodność wykonania z wymaganymi parametrami projektu;
Pomiary należy wykonać zgodnie z siatką obliczeniową zastosowaną w projekcie, na sześciu wskazanych przez Zamawiającego odcinkach dróg. Pomiary należy wykonać w obecności przedstawiciela Zamawiającego. Odcinki dróg, na których należy wykonać pomiary będą odcinkami jednorodnymi tzn. nawierzchnia będzie na długości odcinka jednorodna, moduły odległości jednakowe, a oprawy będą zawieszone na każdym słupie. Powyższe odcinki zostaną wskazane przez Zamawiającego po wykonaniu modernizacji. Pomiary mają być wykonane zgodnie z Polską Normą PN-EN 13201 dla obserwatorów umiejscowionych tych samych miejscach, dla których wykonano wyliczenia parametrów oświetleniowych.

W zakresie konserwacji Wykonawca powinien wykonywać (z materiałów Wykonawcy)roboty polegające na :
1. wymianie niesprawnych lub uszkodzonych elementów opraw ulicznych tj. : klosza, statecznika, kondensatora, zapłonnika, źródła światła, (w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia awarii)
2. wymianie elementów linii tj. : bezpieczników, zacisków (w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia awarii)
3. malowaniu skrzynek słupowych, wysięgników niewymienianych w procesie modernizacji ( sukcesywnie w ciągu pierwszych 2 lat konserwacji )

4. czyszczeniu kloszy opraw świetlnych (w pierwszym roku konserwacji dla opraw nie objętych modernizacją natomiast dla opraw świetlnych objętych modernizacją sukcesywnie 1 raz w trzecim roku eksploatacji
5. przeglądzie elementów sterujących oświetleniem lub ich wymiana, (raz w roku, a w przypadku zgłoszenia awarii - w ciągu 24 godz. od jej zgłoszenia)
6. usuwaniu zwarć w liniach i oprawach, (w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia awarii)
7. wykonaniu pomiarów ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów luminancji oświetlenia wraz z protokołami ( po zakończeniu modernizacji - wyniki pomiarów załączone zostaną do protokołu zdawczo- odbiorczego modernizacji, a dla opraw nie objętych modernizacją w pierwszym roku konserwacji)
8. pionowaniu pochylonych słupów, (w przypadku zgłoszenia awarii - w czasie 7 dni od momentu zgłoszenia)
9. wycinaniu gałęzi drzew w obrębie punktu świetlnego (z wywózką) (w pierwszym roku konserwacji - w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia , w drugim i trzecim roku konserwacji sukcesywnie według potrzeb),
1.7) Wspólny słownik zamówień (CPV): 45.31.61.10, 50.23.21.00.
1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: Nie.

1.9) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie.
2) Wielkość lub zakres zamówienia
Całkowita wielkość lub zakres: Zakres robót obejmuje:
I Modernizację oświetlenia ulicznego, która obejmuje:
1. Wymianę przewodów (YDY 2x2,5) w słupie przy wys. latarni 10 m jedna- 2540 m
2. Wymianę jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego o masie do 15 kg ocynkowanych o wymiarach zgodnych z projektem z rury fi 60 mocowanych na słupie (wymiar 1,5m/1,5 m) -289 szt.
3. Wymianę jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego o masie do 15 kg ocynkowanych o wymiarach zgodnych z projektem z rury fi 60 mocowanych na słupie (wymiar 1m/1 m) -39 szt.

4. Wymianę jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego o masie do 15 kg ocynkowanych o wymiarach zgodnych z projektem z rury fi 60 mocowanych na słupie (wymiar 1,5m/1 m) -5 szt.
5. Wymianę jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego o masie do 15 kg ocynkowanych o wymiarach zgodnych z projektem z rury fi 60 mocowanych na słupie (wymiar 1,5m/2 m) -215 szt.
6. Wymianę jednoramiennych wysięgników oświetlenia zewnętrznego o masie do 15 kg ocynkowanych o wymiarach zgodnych z projektem z rury fi 60 mocowanych na słupie (wymiar 1m/2 m) -20 szt.
7. Wymiana bezpiecznika SV 19.25 na słupach przy użyciu podnośnika- szt. 635
8. Wymiana zacisków SL21.1 na słupach przy użyciu podnośnika -szt.1270
9. Wymiana opraw rtęciowych oświetlenia zewnętrznego- 1 lampa w oprawie- oprawa o mocy 50 W- kpl. opraw 127
10. Wymiana opraw rtęciowych oświetlenia zewnętrznego- 1 lampa w oprawie- oprawa o mocy 70 W- kpl. opraw 380
11. Wymiana opraw rtęciowych oświetlenia zewnętrznego- 1 lampa w oprawie- oprawa o mocy 100 W- kpl. opraw 77
12. Wymiana opraw rtęciowych oświetlenia zewnętrznego- 1 lampa w oprawie- oprawa o mocy 150 W- kpl. opraw 66

13. Montaż zegara sterującego CPa 3.1- szt. 72
14.Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami epoksydowymi wysięgników- szt. 468
15.Ręczny załadunek i wyładunek materiałów budowlanych- samochody skrzyniowe- t.3
16. Sprawdzenie i pomiar kompletnego 1- fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia- pomiar 650
17.Pierwszy pomiar zerowania- pomiar 650
18. Utylizacja opraw i źródeł światła- 625 szt .
19. Dopuszczenie przez ZE do prac - 50 szt.
20. Wykonanie pomiarów -luminacji oświetlenia - 6 szt.


II Konserwację 1100 punktów świetlnych w okresie 3 lat w zakres której wchodzić będzie:
1. wymiana niesprawnych lub uszkodzonych elementów opraw ulicznych tj. : klosza, statecznika, kondensatora, zapłonnika, źródła światła, (w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia awarii)
2. wymiana elementów linii tj. : bezpieczników, zacisków (w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia awarii)
3. malowanie skrzynek słupowych, wysięgników niewymienianych w procesie modernizacji ( sukcesywnie w ciągu pierwszych 2 lat konserwacji )
4. czyszczenie kloszy opraw świetlnych (w pierwszym roku konserwacji dla opraw nie objętych modernizacją natomiast dla opraw świetlnych objętych modernizacją sukcesywnie 1 raz w trzecim roku eksploatacji
5. przeglądy elementów sterujących oświetleniem lub ich wymiana, (raz w roku, a w przypadku zgłoszenia awarii - w ciągu 24 godz. od jej zgłoszenia)
6. usuwanie zwarć w liniach i oprawach, (w ciągu 24 godz. od momentu zgłoszenia awarii)
7. wykonanie pomiarów ochrony przeciwporażeniowej i pomiarów luminancji oświetlenia wraz z protokołami ( po zakończeniu modernizacji - wyniki pomiarów załączone zostaną do protokołu zdawczo- odbiorczego modernizacji, a dla opraw nie objętych modernizacją w pierwszym roku konserwacji)
8. pionowanie pochylonych słupów, (w przypadku zgłoszenia awarii - w czasie 7 dni od momentu zgłoszenia)

9. wycinanie gałęzi drzew w obrębie punktu świetlnego (z wywózką) (w pierwszym roku konserwacji - w terminie 7 dni od momentu zgłoszenia , w drugim i trzecim roku konserwacji sukcesywnie według potrzeb ),
3) Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: Wymagany; okres w miesiącach: 36


Sekcja III: informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

III.1) Warunki dotyczące zamówienia
Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium.
Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości: 10 000 zł, słownie: dziesięć tysięcy złotych
Wykonawca wnosi wadium przed upływem terminu składania ofert:

-w pieniądzu, sposób przekazania: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w BS w Wiskitkach Nr 90 9304 0002 0000 0648 2000 0010. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.
-w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,
-w gwarancjach ubezpieczeniowych
-w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158, z p. zm.) sposób przekazania: zapewniających bezwarunkową nieodwołalną płatność przez poręczyciela kwoty wadium na żądanie Zamawiającego w przypadku zajścia okoliczności wymienionych w artykule 46 ust.5 Ustawy Potwierdzenie wniesienia wadium w formie pieniężnej należy dołączyć do oferty. W przypadku złożenia wadium w formie poręczenia lub gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej, należy dołączyć oryginał dokumentu gwarancyjnego do oferty.
2) Warunki udziału
Informacje dotyczące sytuacji wykonawcy oraz informacje i formalności niezbędne do oceny, czy spełnia on wymagania ekonomiczne, finansowe i techniczne
Opis warunków udziału w postępowaniu: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy potwierdzający spełnienie warunków:

1.Posiadający uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
2.Posiadający niezbędna wiedzę i doświadczenie oraz dysponujący potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
3.Znajdujący się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
4.Niepodlegający wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu: Z ubiegania się o zamówienia publicznego wyklucza się wykonawców, którzy:
-nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 Prawa zamówień publicznych opisanych w ppkt. 1.1 do 1.4,
-nie spełniają warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne, o których mowa w art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych,
-wykonywali bezpośrednio czynności związane z przygotowaniem prowadzonego postępowania, lub posługiwali się w celu sporządzenia oferty osobami uczestniczącymi w dokonywaniu tych czynności chyba, że udział tych wykonawców w postępowaniu nie utrudnia uczciwej konkurencji,

-złożyli nieprawdziwe informacje mające wpływ na wynik prowadzonego postępowania,
-nie złożyli oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu lub dokumentów potwierdzających spełnianie tych warunków z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3,
-nie wnieśli wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub nie zgodzili się na przedłużenie okresu związania ofertą,
3. Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy:
-niezgodną z ustawą lub jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
-jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,
-zawierającą rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,
-wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert,
-zawierającą omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

-który w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczeniu ceny,
-nieważnej na podstawie odrębnych przepisów,
-nie zabezpieczonej wadium, w tym również na przedłużony okres związania ofertą, lub braku zgody na przedłużenie okresu związania ofertą,
Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: A.W celu potwierdzenia, że wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych składa następujące dokumenty:
A.1) Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
A.2) Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt nie wynika z przedstawionych dokumentów rejestrowych.
A.3) Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
A.4) Aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

A.5) Aktualną informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
A.6) Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 Prawa zamówień publicznych - wg załącznika nr 4
B.W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz dysponowania potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
B.1) Wykaz wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat robót, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną o podobnym charakterze i wartości nie mniejszej niż oferowana przez Wykonawcę cena netto za wykonanie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego. Za robotę budowlaną o podobnym charakterze do przedmiotu zamówienia, Zamawiający uznaje budowę, przebudowę, modernizację i konserwację linii oświetlenia ulicznego oraz budowę, przebudowę i modernizację linii energetycznych - potwierdzone referencjami- wg załącznika nr 6
B.2) Wykaz niezbędnych do wykonania zamówienia narzędzi i urządzeń, jakimi dysponuje wykonawca- wg załącznika nr 7
B.3) Wykaz osób i podmiotów, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności- wg załącznika nr 8
B.4) Dokumenty stwierdzające, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
W tym:
-Kierownik Budowy lub Kierownik robót: aktualne uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej, w zakresie sieci instalacji urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wystawione na osobę kierownika budowy lub kierownika robót wraz z zaświadczeniem o przynależności do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa osób pełniących samodzielne funkcje techniczne przy realizacji zadania;

-Inne osoby uczestniczące w wykonaniu zamówienia z uprawnieniami do wykonywanej czynności przy realizacji zamówienia.
C.W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia należy złożyć następujące dokumenty:
C.1) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
C.2) Polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzającego, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.
C.3) Oświadczenie z art. 44 o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu- wg załącznika nr 5
D. Wykonawca mający siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
D.1) Zamiast dokumentów, o których mowa w pkt A.1), A.3), A.5) składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:
1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
2) nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

3) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
D.2) Zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. A.4) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo zamówień publicznych - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów wskazanych w niniejszym pkt. D zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania - wystawionych nie wcześniej niż w terminach określonych w niniejszym pkt. D.
E. Dokumenty wymagane w przypadku składania oferty wspólnej:
- Oferta winna zawierać: oświadczenia i dokumenty opisane w pkt. A i C dla każdego partnera z osobna, pozostałe dokumenty składane są wspólnie
F. Inne dokumenty składane wraz z ofertą:
1. Wykaz podwykonawców wg załącznika nr 11.
2. Oświadczenie dot. zapoznania sie z treścia SIWZ- wg załącznika nr 12


Sekcja IV: procedura

IV.1) Tryb udzielenia zamówienia

1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
1.2) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu:
2) Kryteria oceny ofert
2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.
2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie.
3) Informacje administracyjne

3.1) Określenie sposobu uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.wiskitki.eobip.pl.
Opłata:
Warunki i sposób płatności:
3.2) Opis potrzeb i wymagań umożliwiający przygotowanie się wykonawców do udziału w dialogu konkurencyjnym lub informacja o sposobie otrzymania tego opisu:
3.3) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.07.2007 godzina 10:00.

3.4) Języki, w których można sporządzać wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub oferty: polski.
3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
3.6) Data, godzina i miejsce otwarcia ofert: 02.07.2007, godzina 10:30, Urząd Gminy Wiskitki ul. Kościuszki 1 96-315 Wiskitki pok. nr 14 (sala konferwncyjna.


Sekcja VI: informacje uzupełniające

VI.1) Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: Nie.
2) Informacje dodatkowe:

3) Data wysłania niniejszego ogłoszenia: 22.05.2007

Źródło:

BZP NR 102 pozycja 29636 z dnia 2007-05-24
Fanatyk opraw ulicznych

Zrobiłem już 5564 zdjęcia opraw oświetleniowych
Avatar użytkownika
neon44
Site Admin
 
Posty: 11015
Zdjęcia: 62
Dołączył(a): 3 czerwca 2007, 14:57
Lokalizacja: Górny Śląsk

Re: Modernizacja oświetlenia w poszczególnych gminach

Postprzez Paweł » 2 kwietnia 2008, 22:56

Gdy zrobiłem fotki świecących rtęciówek w zardzewiałych trumienkach w rodzinnej miejscowości Przybyszew to Neon chciał skorzystać z agroturystyki rtęciowej ;) Ale w tegoroczne lato nie będzie to już możliwe... W biednej mazowieckiej gminie stanie się to co nieuniknione w każdej innej choć jestem trochę zaskoczony, że tak szybko:

Przedmiotem zamówienia jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Promna zgodnie z przedmiarem robót, dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.
Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje :
ZADANIE 1. (Remont oświetlenia w zakresie zasięgu istniejącej sieci).
a) demontaż 844 szt istniejących opraw wraz z osprzętem.
b) montaż w zakresie zasięgu istniejącej sieci:
* 70 W - 532.szt. opraw nowych;
* 100 W - 262. szt. opraw nowych;
* 150 W - 41. szt. opraw nowych;
* 55 szt - wyniesienie szaf sterowniczych z licznikiem oraz zegarem
astronomicznym;
ZADANIE 2( Rozbudowa oświetlenia poza zakresem istniejącej sieci)
a) wykonanie projektów uproszczonych i montaż poza zakresem zasięgu istniejące sieci.
* 70 W - 21.szt. opraw nowych;
* 2200 m lini zasilającej przewodem ASXsn 2x25mm2;
Minimalne wymagane parametry techniczne dla opraw i źródeł światła :
a) Parametry użytkowe :
* klosz ochraniający źródło światła musi być wykonany z materiału odpornego na
uderzenia - współczynnik IK - 08 lub wyższy;
* oprawy oświetlenia ulicznego muszą posiadać regulację rozsyłu w co najmniej trzech oznaczonych pozycjach poprzez regulację ogniskowej w oprawie lub poprzez regulację oprawy względem wysięgnika.
* średnia trwałość źródeł światła opraw ulicznych powinna być na poziomie minimum 23.000 godzin świecenia;
* zastosować w oprawach źródła światła o strumieniu świetlnym, tzn. : - źródło 70 W - co najmniej 6.700 Lm,
- źródło 100 W - co najmniej 10.500 Lm,
- źródło 150 W - co najmniej 17.800 Lm,
b) Parametry techniczne :
* stopień szczelności dla opraw dwukomorowych min. IP 65 dla komory optycznej
i min. IP 65 dla komory osprzętu, a dla opraw jednokomorowych min. IP 65 dla
całej oprawy oświetlenia ulicznego;.
* korpus opraw oświetlenia ulicznego winien być wykonany z aluminium,
* oprawy oświetlenia ulicznego muszą być wykonane i dostarczone w II klasie
ochrony w zakresie ochrony przeciw porażeniowej;
* oprawy oświetlenia ulicznego muszą być przystosowane do zasilania napięciem
230 V, 50 Hz.
Oprawy powinny spełniać podstawowe wymogi bezpieczeństwa użytkowania określone normą PN-EN 60598-1:2001 oraz PN-EN 60598-2-3 : 2003


Czyli nie będą to Malagi a prawdopodobnie Ledy. Ciekawe czy gdy w całej gminie zaświecą sodówki będą nadal gaszone latarnie po północy...
Przejrzałem też cały projekt budowlano-wykonawczy wraz z planami oświetlenia każdej wsi w gminie oraz inwentaryzacją istniejącego oświetlenia i jak się okazało na kilku wsiach są jeszcze oprawy OBp z MIXF.
Pozdrawiam
Avatar użytkownika
Paweł
 
Posty: 6502
Zdjęcia: 944
Dołączył(a): 3 czerwca 2007, 20:17
Lokalizacja: Warszawa

Re: Modernizacja oświetlenia w poszczególnych gminach

Postprzez cieszyn » 2 kwietnia 2008, 23:08

Paweł:

jak się okazało na kilku wsiach są jeszcze oprawy OBp z MIXF.


Paweł, no to bierz aparat i śmigaj w rodzinne strony
Może to już ostatnie minuty, jak wiszą tam te OBp ???
- chętnie je tu pooglądamy
Pzdr/
Staszek
Avatar użytkownika
cieszyn
 
Posty: 12624
Zdjęcia: 9
Dołączył(a): 25 lipca 2007, 15:38
Lokalizacja: Warszawa

Re: Modernizacja oświetlenia w poszczególnych gminach

Postprzez Paweł » 2 kwietnia 2008, 23:29

To nie jest możliwe, choćby dlatego że są to wsie na wschodniej części gminy a ja już nie jeżdżę tam na dłużej niż 1 dzień.
Pozdrawiam
Avatar użytkownika
Paweł
 
Posty: 6502
Zdjęcia: 944
Dołączył(a): 3 czerwca 2007, 20:17
Lokalizacja: Warszawa

Następna strona

Powrót do Regiony polskie

Kto przegląda forum

Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 0 gości